Αναρτήσεις

Angela Lecter

Κυρία, Κυρία! Τι είναι ο φασισμός;

Τι κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις; Αυτό είναι βιασμός!